Hình ảnh Thánh lễ Truyền chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Tân Giám Mục Phó gp Đà Lạt

Viết bình luận

Chia sẻ