Những Bài Hát Thánh Ca Chúa Ba Ngôi Hay Nhất


1. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa – Mai Thiên Vân
2. Chúa Ba Ngôi – Mai Thiên Vân
3. Thiên Chúa Ba Ngôi – Ca Đoàn Teresa
4. Xin Ngôi Ba – Lê Anh
5. Thiên Chúa Ba Ngôi – Sr. Hiền Thông
6. Tạ Ơn Ba Ngôi – – Xuân Trường
7. Tôn Vinh Ba Ngôi – Ca Đoàn Sao Mai
8. Kinh Nguyện Với Chúa Ba Ngôi – Xuân Trường
9. Mừng Danh Thánh Chúa – Gia Ân
10. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa – Kim Long

tải nhạc thánh ca

 

Viết bình luận

Chia sẻ