Link xem bóng đá Đông A Cup 2017 chiều 17.6

  1. Trận I: FC giáo xứ Đông A vs giáo xứ An Châu vào hồi 15h30
  2. Trận II: FC Trung Thành vs giáo xứ Trại Gạo vào hồi 16h45

xem thêm:

Viết bình luận

Chia sẻ