LỄ TẠ ƠN VÀ PHÁT VĂN BẰNG BỔ NHIỆM BCH GIÁO XỨ

Ngày 9/7/2017. Cha Xứ giáo xứ Đông A, đã cử hành thánh lễ tạ ơn và trao văn bằng bổ nhiệm cho các thành viên trong ban chấp hành Giáo Xứ. Khóa 2017 – 2021

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, HĐGX NHIỆM KỲ 2017 – 2021 GIÁO XỨ ĐÔNG A

 

STT

Ban Họ và tên Chức Vụ

Nơi ở

1

Thường vụ

HĐGX

Phêrô Trần Quang Độ Chủ tịch Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Hưởng Phó chủ tịch đối nội Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Văn Kiều Phó chủ tịch đối ngoại Khu Giuse
Phêrô Trần Quang Huy Thư ký Khu Giuse
Phêrô  Trần Quốc Toàn Thủ quỹ Khu Vinh sơn
2 Khu Mac-tin

(Trưởng khối)

Phêrô Trần Văn Toàn Trưởng khối Giáo lý + trưởng khu Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Vỹ Trưởng khối Quản tri tài sản + Phó khu Khu Mac-tin
3 Khu Giuse

(Trưởng khối)

Phêrô Trần Ngọc Nhiên Trưởng khối Đoàn Thể + trưởng khu Khu Giuse
Phêrô Trần Văn Trị Phó khu Khu Giuse
Thomas Trần Thanh Ngữ Trưởng khối Ơn gọi Khu Giuse
4 Giáo khu

Vinh Sơn

(Trưởng khối)

Phêrô Trần Văn Mỹ Trưởng khối Phụng Vụ + Trưởng khu Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Văn Phụng Trưởng khối  Phục vụ    + Phó khu Khu Vinh sơn
5 Hội đồng hương Miền Nam Phêrô Trần Xuân Lưu Trưởng ban Miền Nam
Phêrô Trần Văn Trung Phó ban Miền Nam
Phêrô Trần Văn Trường Phó ban Miền Nam
Phêrô Trần Văn Mùi Thư ký Miền Nam
Phêrô Trần Văn Kha Thủ quỹ Miền Nam
Phêrô Trần Văn Truyền Trưởng nhóm Bình Dương
Phêrô Trần Văn Phước Trưởng nhóm Bình Phước
Phêrô Trần Hữu Tướng Trưởng nhóm Đồng Nai
Phêrô Trần Trung Thụ Trưởng nhóm Long An
Phêrô Trần Văn Chức Trưởng nhóm Bình Thuận
Phêrô Trần Văn Vụ Trưởng nhóm Củ Chi
6 Hội đồng hương Hà Nội Phêrô Trần Xuân Thủy Trưởng ban Hà Nội
Phêrô Trần Năng Lượng Phó ban Hà Nội
Phêrô Trần Văn Hải Phó ban Hà Nội
Maria Nguyễn Thị Thu Hằng Thủ Qũy Hà Nội
7 Ban Trợ liệt Phêrô Trần Trọng Châu Trợ liệt Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Văn Trương Trợ liệt Khu Mac-tin
8 Ban điện Phêrô Trần Văn Thỏa Ban điện Khu Giuse
Phêrô Trần Văn Thành Ban điện Khu Mac-tin
9 Ban Thủ tích Phêrô Trần Văn Phượng Thủ tích Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Văn Hoành Thủ tích Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Toán Thủ tích Khu Vinh sơn
Giuse Tạ Văn Đông Thủ tích Khu Giuse
10 Hội

Lòng Chúa thương xót

Phêrô Trần Trọng Chấn Trưởng ban Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Văn Tranh Phó ban Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn tuyến Phó ban Khu Giuse
Maria Trần Thị Liễu Thư ký Khu Giuse
Maria Trần Thị Cúc Thủ quỹ Khu Mac-tin
11 Huynh đoàn Phêrô Trần Văn Trương Trưởng ban Khu Giuse
Phêrô Trần Văn Hướng Phó ban Khu Mac-tin
Maria Trần Thị Thắm Thư ký  
Maria Trần Thị Tuất Thủ quỹ  
Maria Trần Thị Trung Tông đồ  
Maria Bùi Thị Thủy (Thơ) Tông đồ  
Maria Trần Thị Thơi Tông đồ  
12 Ban Trương quản Maria Trần Thị Thúy Trương đồng nữ Khu Giuse
Anna Trần Thị Sim Trương đồng nữ Khu Giuse
Phêrô Trần Văn Thủy Trương đồng nam Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Hạnh Trương đồng nam Khu Vinh sơn
13 Hội Sinh vật cảnh Phêrô Trần Văn Đồng Trưởng ban Khu Giuse
Phêrô Trần Văn Rinh Phó ban Khu Giuse
Phêrô Trần Văn Tuấn Phó ban Khu Mac-tin
14 Trương kiệu Phêrô Trần Đình Toán Trương kiệu Khu Vinh sơn
15 Ban trống Phêrô Trần Văn Đà Trưởng ban Khu Mac-tin
Phêrô Trần Xuân Nhất Phó ban Khu Vinh sơn
16 Ban Kèn nam Phêrô Trịnh Văn Chiến Trưởng ban kèn nam Khu Giuse
Phêrô Trần Văn Luân Phó ban kèn nam Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Ngọc Hoàn Phó ban kèn nam Khu Giuse
17 Ban Kèn Nữ Maria Trần Thị Thúy Hà Trưởng ban kèn nữ Khu Vinh sơn
Maria Trần Thị Tơ Phó ban kèn nữ Khu Mac-tin
18 Ban Ca đoàn Phêrô Trần Văn Tịnh Trưởng ban Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Nguyễn Phó ban Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Huỳnh Phó ban Khu Vinh sơn
19 Hội Trung nữ Maria Trần Thị Xuân Trưởng ban Khu Mac-tin
Maria Trần Thúy Hà Phó ban Khu Mac-tin
20 Ban Thanh niên Phêrô Trần Văn Quân Trưởng ban Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Tuấn Phó ban Khu Giuse
Phêrô Trần Văn thống Phó ban Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Hoài Nam Phó ban Khu Giuse
21 . Ban Truyền thông Phêrô Trần Quang Nhật Trưởng ban Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Văn Hưng Phó ban Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Trọng Cao Phó ban Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Trí Kĩ thuật viên Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Tuyến Biên tập viên Khu Mac-tin
Phêrô Trần Xuân Nam Kĩ thuật viên Khu Giuse
Maria Trần Thị Linh Thủ quỹ Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Thủy Biên tập viên Khu Giuse
Maria Trần Thị Gấm Biên tập viên Khu Vinh sơn
Maria Trần Thị liễu Thư ký Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Văn Dũng Biên tập viên Miền Nam
22 Ban Giới trẻ Phêrô Trần Văn Đạo Trưởng ban Khu Vinh sơn
Phêrô Trần Văn Mộc Thủ quỹ Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Hoán Thư ký Khu Mac-tin
Phêrô Trần Văn Đại Phó ban Khu Mac-tin
23 Ban Trắc Phêrô Trần Văn Phương Trưởng ban Khu Giuse
Phêrô Trần Văn Dương Phó ban Khu Mac-tin

Viết bình luận

Chia sẻ