Chùm ảnh giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016

 Ngày 14/12: Bầu khí Giáng Sinh đã tràn ngập khắp giáo xứ Đông A, đặc biệt năm nay ban truyền thông GX (https://giaoxudonga.com) có dịp đi quanh các giáo khu thấy được sự tích cực chuẩn bị của mọi thành phần trong các giáo khu như thế nào. Tất cả đã sẵn sàng từ việc làm hang đá, cây thông, trang trí, ánh sáng.

Sau đây là một số hình ảnh cho công tác chuẩn bị đón Giáng Sinh:

giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016 giáo xứ Đông A chuẩn bị đón Giáng Sinh 2016

BTT

Viết bình luận

Chia sẻ