Chương trình Tuần Chầu Lượt Giáo Xứ Đông A 2017

———————————————————-

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU – 2017

GIÁO XỨ ĐÔNG A – GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

———————————————————-

 

I: KHAI MẠCThứ Bảy, ngày 21/01/2017

– 16 giờ 00′ : Rước đoàn đồng tế

– 16 giờ 15′ : Thánh lễ khai mạc

– Sau lễ : Kiệu Thánh Thể & chầu cho đến 8 giờ 30′

Thứ tự các giờ chầu :

1) Giáo xứ Bồng Tiên,      

2) Giáo xứ An Châu,              

3) Giáo xứ Trung Thành,  

4). họ Đội Trạch,

II: CHÍNH TIỆCChúa Nhật, ngày 22/01/2017

  1. Sáng

5 giờ 30′ : Lễ thứ nhất

– Sau lễ : Chầu cho đến 8 giờ

Thứ tự các giờ chầu :

1) Huynh đoàn Đaminh xứ Đông A,     

2)    Lòng TX                    

3) Họ Đức Long,                                

4) Họ Văn Lâm

– 8 giờ 30′ : Rước kiệu

– 9 giờ 30′ : Thánh lễ

  1. Chiều

– 13 giờ 00′ : Chầu Thánh Thể

Thứ tự các giờ chầu :

1) Huynh đoàn Đaminh liên giáo xứ,   

2) Xứ Hoàng Xá,                

 3) Giáo xứ Trại Gạo,                           

4) Giáo xứ An Lạc,              

5) Giáo xứ Đông A (Ca đoàn)

16 giờ 00 : Thánh lễ thứ hai

III. BẾ MẠCThứ Hai, ngày 23/01/2017

5 giờ 30′ : Thánh lễ bế mạc

– Sau lễ : Chầu tạ

                                                                         Đông A, tháng 01/2017

                                                                       T/M Ban Tổ Chức

                                                                        Phêrô Trần Văn Thành

                                                                      Chủ tịch HĐGX

Viết bình luận

Chia sẻ