QUỶ BỎ NGƯỜI MÀ ĐI

QUỶ BỎ NGƯỜI MÀ ĐI (5.3.2014 – Chúa nhật 1 Mùa Chay, Năm A)

Lời Chúa: Mt 4, 1-11Sau khi chịu phép rửa, Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người...
TRỞ NÊN CON CÁI CHA

TRỞ NÊN CON CÁI CHA – Chúa nhật 7 Thường niên, Năm A 19.2.2017

Lời Chúa: Mt 5, 38-48Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy...
Thầy là ai

Hãy nghe Người – Thứ bảy Tuần 6 Thường niên 18.2.2017

Lời Chúa: Mc 9, 2-13Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng...
Ngôi sao dẫn đường

Ngôi sao dẫn đường – Chúa nhật: Chúa Hiển linh 8-1-2017

Lời Chúa: Mt 2, 1-12Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ...
Ghi nhớ và suy niệm trong lòng

Ghi nhớ và suy niệm trong lòng – Chúa nhật: Thánh Maria, Mẹ Thiên...

Lời Chúa: Lc 2, 16-21Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi...
con phải đợi ai

Con phải đợi ai, Chúa nhật 3 Mùa Vọng, năm A, 12.11.2016

Lời Chúa: Mt 11, 2-11Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Ðức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi...

Hãy sám hối, Chúa nhật 2 Mùa Vọng, năm A, 04/11/2016

Lời Chúa: Mt 3, 1-12Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy sám hối,...
Chúa nhật 1 Mùa Vọng

Hãy sẵn sàng, Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm A,ngày 27/11/2016

Lời Chúa: Mt 24, 37-44Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Thời ông Nôê thế nào, thì...
Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Xin nhớ đến tôi, Chúa nhật 34 Mùa Thường niên, năm C – Đức...

Lời Chúa: Lc 23, 35-43Sau khi đóng đinh Ðức Giêsu vào thập giá, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời...
Danh sách 118 Thánh tử đạo Việt Nam

Anh em làm chứng nhân cho Thầy, Chúa nhật 33 Mùa Thường niên, năm...

Lời Chúa: Lc 21, 5-19Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng...
Không được nản chí

Không được nản chí , Thứ bảy Tuần 32 Thường niên ngày 12.11.2016

Lời Chúa: Lc 18, 1-8Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện...
Đời này, đời sau

Đời này, đời sau, Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C 6.11.2106

Lời Chúa: Lc 20, 27-38Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống...
Làm tôi tiền của

Làm tôi tiền của,Thứ bảy Tuần 31 Thường niên,5.11.2016

Lời Chúa: Lc 16, 9-15Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng...
Con người đến để tìm và cứu

Con người đến để tìm và cứu,Chúa nhật 31 Thường niên, Năm C

Lời Chúa: Lc 19, 1-10Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu;...
Chúa nhật Truyền giáo

Anh em là chứng nhân – Chúa nhật Truyền giáo – 23.10.2016

Lời Chúa: Lc 24, 44-53Khi hai môn đệ từ Emmau trở về còn đang nói với nhóm Mười Một, thì chính Ðức Giêsu đứng...
Không nản chí

Không nản chí – Chúa nhật 29 Mùa Thường niên, Năm C 16.10.2016

Lời Chúa: Lc 18, 1-8Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện...
Chín người kia đâu

Chín người kia đâu – Chúa nhật 28 Mùa Thường niên, Năm C 9.10.2016

Lời Chúa: Lc 17, 11-19Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một...
Làm điều phải làm

Làm điều phải làm – Chúa nhật 27 Mùa Thường niên, Năm C 02.10.2016

Lời Chúa: Lc 17, 5-10Một hôm, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa...
Khôn khéo

Khôn khéo – Chúa nhật 25 Mùa Thường niên, Năm C 18.9.2016

Lời Chúa: Lc 16, 1-13Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia....
Thiên Chúa viếng thăm dân Người

Thiên Chúa viếng thăm dân Người – Thứ ba Tuần 24 Thường niên

Lời Chúa: Lc 7, 11-17Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất...

Tin/bài mới đăng

Tin/ bài xem nhiều

Tin tức Giáo Xứ Đông A

Tin tức Giáo Phận Thái Bình