Quan Thầy Giáo Khu Mác-ti-nô

Hình ảnh Thánh Lễ Quan Thầy giáo khu Mác ti nô, giáo xứ Đông...

Xem Thêm: Video Thánh Lễ Quan Thầy Giáo Khu Mác-ti-nô https://giaoxudonga.com/thanh-le-chua-nhat-32-quan-thay-giao-khu-mac-ti-no.html Vào hồi 18h30 ngày 06/11/2016 tại Thánh Đường giáo xứ Đông A. Giáo Khu Mactino...
Thiếu nhi thánh thể đông a đi thăm quan 2016

Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Đông A đi hành hương năm 2016

Ngày 11/7/2016, Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đông A tổ chức hành hương viếng Năm thánh tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót...
14 Đàng Thánh Giá Bằng Đá

14 Đàng Thánh Giá Bằng Đá

Lời Nguyện: Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Ðức Chúa Giêsu trong Ðàng Thánh Giá...

Tin/bài mới đăng

Tin/ bài xem nhiều

Tin tức Giáo Xứ Đông A

Tin tức Giáo Phận Thái Bình