Các giờ lễ Giáo Xứ Đông A

Các giờ lễ Giáo Xứ Đông A(từ 28/3/2016)

  • Ngày thường( từ thứ 2 đến thứ 6)

Lễ I: 4h30

Lễ II: 19h30

  • Ngày Thứ 7

Lễ I: 5h00

Lễ II: 19h30

  • Ngày Chúa Nhật

Lễ II: 16h00( lễ Thiếu Nhi)

Lễ III: 19h30

 

 

XUÂN THIỀU – BTT GX 

Viết bình luận

Chia sẻ