Các đường Link Trực tiếp Thánh lễ quan thầy Phero năm 2017

TRẬN CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP ĐÔNG A MỞ RỘNG LẦN THỨ III

http://www.youtube.com/watch?v=IN97-M-jsx8

THÁNH LỄ KHAI MẠC – LỄ MỪNG KÍNH HAI THÁNH QUAN THẦY PHERO – PHAOLO

http://www.youtube.com/watch?v=Wdk_87DCmtI&t=1s

THÁNH LỄ THỨ I – LỄ MỪNG KÍNH HAI THÁNH QUAN THẦY PHERO – PHAOLO

http://www.youtube.com/watch?v=-jRuLi1TpjI

THÁNH LỄ CHÍNH TIỆC – LỄ MỪNG KÍNH HAI THÁNH QUAN THẦY PHERO VÀ PHAOLO

http://www.youtube.com/watch?v=R6WCSP5womQ&t=2442s

 

Viết bình luận

Chia sẻ