Tuesday, January 17, 2017

Đức Giáo Hoàng

Ngôi sao dẫn đường – Chúa nhật: Chúa Hiển linh 8-1-2017

Lời Chúa: Mt 2, 1-12Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua...

Con phải đợi ai, Chúa nhật 3 Mùa Vọng, năm A, 12.11.2016

Lời Chúa: Mt 11, 2-11Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc...

Hãy sám hối, Chúa nhật 2 Mùa Vọng, năm A, 04/11/2016

Lời Chúa: Mt 3, 1-12Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang...

Hãy sẵn sàng, Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm A,ngày 27/11/2016

Lời Chúa: Mt 24, 37-44Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm...

Cha Xứ – Giáo Xứ Đông A

Cha Đinh Văn Trí

Giáng Sinh 2016 – Đông A

Video Đặc Sắc