28.8 C
Thai binh
Friday, October 28, 2016

Đức Giáo Hoàng

Anh em là chứng nhân – Chúa nhật Truyền giáo – 23.10.2016

Lời Chúa: Lc 24, 44-53Khi hai môn đệ từ Emmau trở về còn đang nói...

Không nản chí – Chúa nhật 29 Mùa Thường niên, Năm C 16.10.2016

Lời Chúa: Lc 18, 1-8Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn...

Chín người kia đâu – Chúa nhật 28 Mùa Thường niên, Năm C 9.10.2016

Lời Chúa: Lc 17, 11-19Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa...

Làm điều phải làm – Chúa nhật 27 Mùa Thường niên, Năm C 02.10.2016

Lời Chúa: Lc 17, 5-10Một hôm, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa...

Khôn khéo – Chúa nhật 25 Mùa Thường niên, Năm C 18.9.2016

Lời Chúa: Lc 16, 1-13Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một...

Thiên Chúa viếng thăm dân Người – Thứ ba Tuần 24 Thường niên

Lời Chúa: Lc 7, 11-17Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain,...

Cha Xứ – Giáo Xứ Đông A

Cha Đinh Văn Trí