Đức Giáo Hoàng

Hãy sẵn sàng, Chúa nhật 1 Mùa Vọng, Năm A,ngày 27/11/2016

Lời Chúa: Mt 24, 37-44Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm...

Anh em làm chứng nhân cho Thầy, Chúa nhật 33 Mùa Thường niên, năm C,13.11.2016

Lời Chúa: Lc 21, 5-19Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng...

Không được nản chí , Thứ bảy Tuần 32 Thường niên ngày 12.11.2016

Lời Chúa: Lc 18, 1-8Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn...

Đời này, đời sau, Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C 6.11.2106

Lời Chúa: Lc 20, 27-38Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức...

Làm tôi tiền của,Thứ bảy Tuần 31 Thường niên,5.11.2016

Lời Chúa: Lc 16, 9-15Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phần...

Cha Xứ – Giáo Xứ Đông A

Cha Đinh Văn Trí