THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN – Chúa nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi 11.6.2017

Lời Chúa: Ga 3, 16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa...

Tất cả những gì bà có – Thứ bảy Tuần 9 Thuờng niên 10.6.2017

Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Khi ấy, Đức Giêsu lên tiếng giảng dạy dân chúng rằng:...

Hãy nhận lấy Thánh Thần – Chúa nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 4.6.2017

Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các...

Thầy ở cùng anh em mọi ngày – Chúa nhật 7 Phục sinh, Năm A: Chúa thăng thiên 28.5.2017

Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến...

Anh em cũng sẽ sống – Chúa nhật 6 Phục sinh, Năm A 21.5.2017

Lời Chúa: Ga 14, 15-21 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu...

Cho tôi xin chút nước uống Chúa nhật 3 Mùa Chay, Năm A 19.3.2017

Lời Chúa: Ga 4, 5-42 Khi ấy Ðức Giêsu đến một thành xứ Samaria, tên là...

Đức Giáo Hoàng

Cha Xứ – Giáo Xứ Đông A

Cha Đinh Văn Trí

TIN / BÀI ĐƯỢC QUAN TÂM

Video Đặc Sắc