Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Chay

"Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con"Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 32 Thường Niên

"Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện".Xem tiếp

Thứ Bảy tuần 30 Thường Niên

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 30 Thường Niên

"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to".Xem tiếp

Lễ Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ

"Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ".Xem tiếp

Thứ Sáu tuần 29 Thường Niên

"Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?"Xem tiếp

Thứ Năm tuần 29 Thường Niên

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".Xem tiếp

Thứ Ba tuần 29 Thường Niên

"Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị, thì càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một Người".Xem tiếp

1 Next Last
» Xem tất cả Video

Thống kê website

Tin Giáo Xứ

Liên kết website

Bài viết nổi bật