Danh mục bài viết

Cập nhật 25/10/2017 - 15:31 - Lượt xem 478

Diễn lại hoạt cảnh hình thành Giáo xứ Đông A

Do cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đông A thực hiện

Kính mời quý vị theo dõi đoạn phim sau !!!!


» Xem tất cả Video

Thống kê website

Tin Giáo Xứ

Liên kết website

Bài viết nổi bật