Danh mục bài viết

Cập nhật 3/4/2018 - 9:26 - Lượt xem 143

Ngày nhận Sắc phong lên Xứ

Hình ảnh rước sắc phong năm 2014


» Xem tất cả Video

Thống kê website

Tin Giáo Xứ

Liên kết website

Bài viết nổi bật