Danh mục bài viết

Cập nhật 3/4/2018 - 13:58 - Lượt xem 364

Giếng Nước nơi mộ cũ của hai Vị Hiền Phúc Dm Nghiên và Dm Thiều

2014

 

         Diễn ra cùng ngày 30/3/2014 cải tạo ngôi mộ hai Hiền Phúc tử đạo Giáo Xứ tập trung 108 cái cối bằng đá để xếp lại thành 1 giếng nước các công đoạn này đều làm bằng tay không có máy móc, các cối này được dùng để giã gạo ngày xưa thay cho máy móc chưa có các cối này được thu thập từ các gia đình còn lưu dữ trong Giáo Xứ , ngày xưa mỗi nhà có 1 cái .

Công đoạn xếp cối khá công phu. Hiện tại Giếng nước của Giáo Xứ rất trong.

 

Giáo Xứ Đông A

Giáo Xứ Đông A


» Xem tất cả Video

Thống kê website

Tin Giáo Xứ

Liên kết website

Bài viết nổi bật